Semester 1

  • Politik Ekonomi Islam
  • Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam
  • Ushul Fiqih
  • Teori Ekonomi (Mikro/Makro) Syariah
  • Al Islam Kemuhammadiyahan

Semester 2

  • Bisnis Etik dan Marketing Islam
  • Manajemen Strategi Islam
  • Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah
  • Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif
  • Maqasid Syariah